آوات انرژی پارس

مقالات

c28d5

C17D5

  • 16 بهمن 1399
  • by: modir

دیزل ژنراتور 17kva کامینز پاور

دیزل ژنراتور 22 کاوا

C22D5

  • 2 اسفند 1399
  • by: modir

دیزل ژنراتور 22kva کامینز پاور

دیزل ژنراتور 33 کاوا

C33D5

  • by: modir

دیزل ژنراتور 33kva کامینز پاور

 
×