آوات انرژی پارس

پروژه ها

پروژه ها

...
شرکت سبحان دارو

تامین، نصب و راه اندازی 1دستگاه دیزل ژنراتور1675KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
شرکت دارو شیشه

تامین، نصب و راه اندازی 2 دستگاه دیزل ژنراتور 1675KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
ورزشگاه 10000 نفری مس رفسنجان

تامین، نصب و راه اندازی 2دستگاه دیزل ژنراتور1400KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
شرکت دخانیات گیلان

تامین، نصب و راه اندازی 3دستگاه دیزل ژنراتور 1675KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
شرکت آذر مینا جام

تامین، نصب و راه اندازی 5دستگاه دیزل ژنراتور1675KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
شرکت فومن شیمی

تامین، نصب و راه اندازی 1دستگاه دیزل ژنراتور2500KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
شرکت بیمه کوثر

تامین، نصب و راه اندازی 3دستگاه دیزل ژنراتور550/1675KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
شرکت لیمون چینی آراد

تامین، نصب و راه اندازی 2دستگاه دیزل ژنراتور1100KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
مرکز خرید 17 شهریور

تامین، نصب و راه اندازی 1دستگاه دیزل ژنراتور825KVA


مشاهده جزییات پروژه
 
×