آوات انرژی پارس

پروژه ها

sdasdasd
  • مرکز ملی یون درمانی ایران-تامین، نصب و راه اندازی2دستگاه دیزل ژنراتور 1100KVA ساخت شرکت کامینز پاور انگلستان

  • پتروشیمی بانیار پلیمر گنبد-تامین، نصب و راه اندازی 2 دستگاه دیزل ژنراتور 1675KVA با کانتینر سوپرسایلنت ساخت شرکت کامینزپاور انگلستان

  • بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد- علوم پزشکی فارس -تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 825KVA ساخت شرکت کامینز پاور انگلستان

  • هتل ارغوان مشهد-تامین، نصب و راه اندازی ۱ دستگاه دیزل ژنراتور 1100KVA با کانوپی سوپرسایلنت ساخت شرکت کامینزپاور انگلستان

  • بیمارستان شهدا نی ریز – علوم پزشکی فارس -تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 825KVA ساخت شرکت کامینز پاور انگلستان

  • شرکت افق تامین انرژی (هلدینگ شستا)-تامین و راه اندازی ۱ دستگاه موتورژنراتور گاز سوز 2500KVA ساخت شرکت کاترپیلار آمریکا

  • مرکز ملی یون درمانی ایران-تامین، نصب و راه اندازی1دستگاه داینامیک یو پی اس 500KVA Dynamic UPS

  • مرکز ملی یون درمانی ایران-تامین، نصب و راه اندازی۱دستگاه دیزل ژنراتور 550KVA ساخت شرکت کامینز پاور انگلستان

  • شرکت ایپنا-تامین و راه اندازی 4 دستگاه موتورژنراتور گاز سوز 2500KVA ساخت شرکت کاترپیلار آمریکا

  • هتل الزهرا مشهد-تامین، نصب و راه اندازی ۱ دستگاه دیزل ژنراتور 1400KVA با کانوپی سوپرسایلنت ساخت شرکت کامینزپاور انگلستان

×