آوات انرژی پارس

بلاگ

دیزل ژنراتور برق اضطراری

دیزل ژنراتور 55 کاوا

C55D5e

  • 2 اسفند 1399
  • by: modir

دیزل ژنراتور 55kva کامینز پاور

دیزل ژنراتور 90 کاوا

C90D5

  • 3 اسفند 1399
  • by: modir

دیزل ژنراتور 90kva کامینز پاور

دیزل ژنراتور 90 کاوا

C170D5

  • by: modir

دیزل ژنراتور 170kva کامینز پاور

 
×