آوات انرژی پارس

بلاگ

خرید دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور 220 کاوا

C200D5e

 • 3 اسفند 1399
 • by: modir

دیزل ژنراتور 200kva کامینز پاور

دیزل ژنراتور 220 کاوا

C220D5e

 • by: modir

دیزل ژنراتور 220kva کامینز پاور

دیزل ژنراتور 275 کاوا

C275D5

 • by: modir

دیزل ژنراتور 275kva کامینز پاور

دیزل ژنراتور 275 کاوا

C330D5

 • by: modir

دیزل ژنراتور 330kva کامینز پاور

C400D5

 • 5 اسفند 1399
 • by: modir

دیزل ژنراتور 400kva کامینز پاور

C450D5

 • 29 فروردین 1400
 • by: modir

دیزل ژنراتور 450kva کامینز پاور

C700D5

 • 5 اسفند 1399
 • by: modir

دیزل ژنراتور 700kva کامینز پاور

C825D5

 • by: modir

دیزل ژنراتور 825kva کامینز پاور

C900D5

 • 29 فروردین 1400
 • by: modir

دیزل ژنراتور 900kva کامینز پاور

 
×