آوات انرژی پارس

پروژه ها

پروژه ها

...
پتروشیمی بانیار پلیمر گنبد

نصب و راه اندازی 2 دستگاه دیزل ژنراتور1675KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
هتل ارغوان مشهد

تامین، نصب و راه اندازی ۱ دستگاه دیزل ژنراتور 1100KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
بیمارستان شهدا نی ریز

تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 825KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
بیمارستان حاج محمود حاج حیدر

تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 825KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
بیمارستان واسعی سبزوار

تامین، نصب و راه اندازی ۱ دستگاه دیزل ژنراتور 550KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تامین، نصب و راه اندازی ۱ دستگاه دیزل ژنراتور 550KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
شرکت ایپنا

تامین و راه اندازی 4 دستگاه موتورژنراتور گاز سوز 2500KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
شرکت افق تامین انرژی (شستا)

تامین و راه اندازی ۱ دستگاه موتورژنراتور گاز سوز 2500KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
هتل الزهرا مشهد

تامین، نصب و راه اندازی ۱ دستگاه دیزل ژنراتور 1400KVA


مشاهده جزییات پروژه
 
×