آوات انرژی پارس

پروژه ها

پروژه ها

...
مجموعه کارخانجات شرکت خوشگوار

تامین، نصب و راه اندازی 3دستگاه دیزل ژنراتور1675/2500KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
شرکت ساختمانی بانک ملت

تامین، نصب و راه اندازی 2 دستگاه دیزل ژنراتور 825KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
كوشش رادياتور

تامین، نصب و راه اندازی 4 دستگاه دیزل ژنراتور 1675KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
شرکت زرین مخمل

تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 330KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
صنایع غذایی به آرا (چاکلز)

تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 1675KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
مجتمع سنگ آهن تنگ زاغ

تامین، نصب و راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور 825KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
شرکت تولیدی صنعتی سامد(چسب مشهد)

تامین، نصب و راه اندازی 2 دستگاه دیزل ژنراتور 1675KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
بیمارستان ولایت مشهد

تامین، نصب و راه اندازی 2 دستگاه دیزل ژنراتور 825KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 550KVA


مشاهده جزییات پروژه
 
×