آوات انرژی پارس

پروژه ها

پروژه ها

...
شرکت نوید جوجه گیلان

تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 550KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
بیمارستان شهید مدرس اصفهان

تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 825KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا مهریز

تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 1675KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
شرکت جابون

تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 220KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
برج های مسکونی آترین

تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 825KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
نوین زعفران

تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 450KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
بیمارستان مادر رامهرمز

تامین، نصب و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 700KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
شرکت سپید ماکیان

تامین، نصب و راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور 825KVA


مشاهده جزییات پروژه
...
مرکز ملی یون درمانی ایران

تامین، نصب و راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور و 1دستگاه Dynamic UPS


مشاهده جزییات پروژه
 
×