آوات انرژی پارس

موتور ژنراتورهای گازسوز

امروزه در کشورهای در حال توسعه ، با توجه به گسترش بی رویه مصرف کنندگان الکتریسیته در سطوح صنعتی و خانگی ، شرکتهای توزیع برق به منظور مرتفع نمودن نیاز مشتریان و همچنین با رویکرد کاهش تلفات و متعاقبا افزایش راندمان و قابلیت اطمینان شبکه ، در مناطق پر تراکم و یا در نزدیکی مصرف کنندگان عمده برق ، مجوز احداث نیروگاههای تولید پراکنده و بکارگیری از موتورژنراتورهای گاز سوز تا ظرفیت 25MW را صادر می نمایند .

موتور ژنراتور گازسوز از یک موتور احتراق داخلی با سوخت CNG ، LNG و یا Bio Gas و یک آلترناتور به همراه سایر متعلقات از جمله : سیستم Gastrain ، سیستم Cooling ، تابلوهای حفاظت و کنترل و تجهیزات اتصال به شبکه بهره می برند.

موتور ژنراتورهای گاز سوز عمدتا به صورت دائم کار در مدار بوده و بعضا به منظور افزایش راندمان و کاهش هدر رفت انرژی ، حرارت اگزوز و آب گرم موتور را با استفاده از مبدلهای مدرن انتقال انرژی گرمایی ، جهت پیش گرمایش فرایندهای تولیدی ، گرم کردن فضاهای عمومی ، گرمایش گل خانه ها و سایر مصارف حرارتی ، با عنوان CHP(Combine Heat & Power) استفاده می کنند .

در حالت پیشرفته تر علاوه بر گرمایش می توان از حرارت خروجی از ژنراتور های گازسوز جهت سرمایش نیزاستفاده نمود. این سیستم ها در اصطلاح (CCHP(Combine Cooling & Heat Power یا همان سیستم های همزمان سرمایش، گرمایش و قدرت گفته می شود.

شرکت آوات انرژی پارس با بهره گیری از امکانات گسترده مهندسی و بازرگانی و همچنین بهره مندی از دانش و تجربه تیم مهندسی فروش و خدمات پس از فروش آموزش دیده توانسته است ، ضمن ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه با معتبر ترین برندهای تولید موتور ژنراتورگاز سوز دنیا ، نسبت به تامین ،نصب ، راه اندازی و ارائه خدمات مهندسی و سوپروایزری انواع موتور ژنراتور گاز سوز برندهای Caterpillar و Jenbacher و  Cumminsو R Schmittبرای مشتریان خود و سایر شرکتهای همکار در صنعت برق اقدام نماید .

موتور ژنراتور های گازسوز

Caterpillar

1200-2519KW

Cummins

995-2000KW

Jenbacher

739-4150KW

R Schmit

140-500KW
Model Name No Of Cylinders Electrical Out Put (KW) Electrical Efficiency Dimensions(LxWxH mm) Dry Weight Genset(kg)
G3512E 12 1200 42.30% 4594x1647x2255 12460
G3512H 12 1515 44.90% 5656x1921x2308 14100
G3516C 16 1660 37.70% 5553x1828x2340 14161
G3516H 16 2027 45.30% 7395x2139x2402 18315
G3520C 20 2050 40.10% 6312x1830x2340 17215
G3520E 20 2022 41.50% 6893x2001x2727 17826
G3520H 20 2519 45.30% 7668x2173x2473 25285
Model Name Engine Model No Of Cylinders Continuos Rating(Kwe) Available Controls Electrical Efficiency Thermal Efficiency Total Efficiency
C995N5C QSK60G 16 995 РСЗ.3/DEIF 41.00% 42.80% 83.80%
C1160N5C QSK60G 16 1160 РСЗ.З 39.50% 49.10% 88.60%
C1200N5C QSK60G 16 1200 РСЗ.3/DEIF 42.30% 43.50% 85.80%
C1400N5C QSK60G 16 1400 РСЗ.3/DEIF 42.80% 42.00% 84.80%
C1540N5CC QSK60G 16 1540 РСЗ.3/DEIF 43.80% 46.50% 90.30%
C1600N5CD HSK78G 12 1600 DEIF/ComAp 43.80% 47.70% 91.50%
C1800N5CD HSK78G 12 1800 DEIF/ComAp 44.30% 46.80% 91.10%
C2000N5CD HSK78G 12 2000 DEIF/ComAp 44.20% 45.90% 90.10%
Model Electrical Out Put(KW) Energy Out Put(KW) Thermal Out Put(KW) Electrical Efficiency Total Efficiency
Type 3 J312 635 739 47.40% 40.08% 87.48%
J316 851 991 47.30% 40.07% 87.37%
J320 1067 1231 47.50% 41.10% 88.60%
Type 4 J412 901 951 45.30% 42.90% 88.20%
J416 1202 1269 45.40% 43.00% 88.40%
J420 1500 1583 45.40% 43.00% 88.40%
Type 6 J612 2007 1904 43.00% 45.40% 88.40%
J616 2676 2503 42.70% 45.70% 88.40%
J620 3360 3172 43.00% 45.60% 88.60%
J624 4507 4150 42.90% 46.60% 89.50%
Model Engine type Electrical power/KW Electrical efficiency Thermal power/KW Overall efficiency
M06 CHP G140 M06-GT0D41 140 38.60% 187 90.10%
M06 CHP G200 M06-GTID41 200 41.00% 241 90.40%
M06 CHP G250 M06-GT2D41 250 41.80% 272 87.30%
M08 CHP G260 M08-GTID41 260 41.00% 315 90.70%
M08 CHP G333 M08-GT2D41 333 41.90% 364 87.70%
M12 CHP G400 M12-GTID41 400 41.10% 483 90.70%
M12 CHP G500 M12-GT2D41 500 42.10% 539 87.50%
 
×